Producenci

SEO

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia ogólne.

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.interplant.eu
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest Stalzet Sp.z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 67, 50-007 Wrocław, NIP 894-295-17-51.
 3. Adres do korespondencji sprzedawcy brzmi następująco: Centrum Ogrodnicze Inter-Plant. ul. Długosza 36, 51-162 Wrocław.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest rejestracja w Sklepie Internetowym i zapoznanie się z  Regulaminem Sklepu.
 5. Sklep internetowy www.interplant.eu prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

§2

Składanie zamówień

 

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto wyrażonymi  w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Dla stron transakcji wiążąca jest cena widniejąca przy produkcie w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Zamówienia można składać przez stronę internetową www.interplant.eu, drogą e-mail biuro@interplant.pl, lub telefonicznie (0-71)325 68 27 (od godz. 9.00 do godz. 17.00)
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i  poda właściwe dane kontaktowe. W wypadku gdy formularz zamówienia zostanie wypełniony nieprawidłowo lub niekompletnie, Sprzedający ma prawo anulować zamówienie.
 5. W trakcie składania zamówienia kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 7. W przypadku płatności przelewem czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyborem opcji „za pobraniem”
 8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem), lub od dnia wysłania potwierdzenia dla Kupującego (w przypadku płatności „za pobraniem”).
 9. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.

§ 3

Dostawa, formy płatności i odbiór towaru

 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową.
 2. Dostawa towaru może być realizowana przez Pocztę Polską, wyspecjalizowane firmy kurierskie. Dopuszcza się także odbiór osobisty pod adresem: Centrum Ogrodnicze Inter-Plant, ul. Długosza 36, 51-162 Wrocław, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 3. Za moment zrealizowania zamówienia przyjmuje się moment powierzenia przesyłki przewożnikowi  / art.. 544 Kodeksu Cywilnego USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY  (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.)/
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy. Koszty te widoczne są w potwierdzeniu, które Kupujący otrzymuje przy złożeniu zamówienia.
 5. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
 6. Zapłaty za zamówiony towar można dokonać przelewem bankowym, „za pobraniem” (płatnośc regulowana pracownikowi Poczty Polskiej lub kurierowi), albo gotówką, w przypadku odbioru osobistego zakupionego towaru.
 7. Dostawy są realizowane na terytorium Polski.
 8. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie.

 

§ 4

Odstąpienie od umowy i reklamacje

       1.  Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia

 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za  szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.

2.   Zwracany towar musi być odesłany w pełni kompletny, produkt i jego akcesoria nie                 mogą       być uszkodzone i nie mogą nosić śladów używania, świadczących o innym           wykorzystaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

 3.  W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres Sklepu Internetowego

4.   Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na które sklep ma zwrócić zapłatę.

5.   Sklep dokona sprawdzenia produktu i jeżeli towar spełnia wymagania wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu, sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Kupującego.

6.   Gwarancja nie obejmuje żywych roślin. W przypadku innego asortymentu obowiązuje gwarancja producenta.

7.   Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest:

          - wypełnienie formularza reklamacyjnego

          - wysłanie dokumentów na adres e-mail: biuro@interplant.pl

8.   W każdym przypadku, z wyjątkiem roślin żywych, produkty objęte są 12 miesięczną rękojmią sprzedawcy na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego.

9.   Reklamacja będzie rozpatrzona  w terminie 10 dni roboczych.

10. Pieniądze za zwrócony towar Kupujący otrzyma przelewem na wskazany w formularzu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego towaru. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

11. Odesłanie, bądź wymiana towaru na inny odbywa się na koszt klienta.

 

§ 5

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1.  Sklep www.interplant.eu gromadzi i wykorzystuje informacje o Klientach wyłącznie do celów wymaganych do wysyłkowej sprzedaży towarów ( tj. adres poczty elektronicznej i dane osobowo-adresowe).Powyższe informacje nie są udostępniane osobom trzecim , służą do realizacji zamówień oraz do informowania klientów o nowościach i promocjach. Zapewniamy, że Państwa dane będą przez nas przetwarzane zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, wyłącznie w celu realizacji Państwa zamówień i nie będą udostępniane żadnym zewnętrznym podmiotom.
 2. Użytkownik, który zarejestruje się w sklepie internetowym www.interplant.eu wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie od Firmy STALZET Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. Operatorem Serwisu www.interplant.eu jest:
  STALZET Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Wielkiego 67

50-077 Wrocław

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.interplant.eu jest STALZET Sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 67, 50-077 Wrocław, NIP: 894-295-17-51, REGON 020786752, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu , nr KRS: 0000303480.
 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści umowy sprzedaży  zawieranej przez sklep www.interplant.eu oraz zamawiającego Klienta Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklepem www.interplant.eu a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Sądem właściwym do roztrzygania sporów jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo